Jövedelem az interneten, mely webhelyeken nem lehet megbízni


A Bigpoint korlátozhatja a hozzáférést a Játékokhoz és a Szolgáltatásokhoz, ha ez szükséges a hálózat biztonsága, a hálózati integritás megőrzése, de különösképpen a hálózatot, szoftvert vagy a tárolt adatokat érintő súlyos leállások vagy üzemzavarok elkerülése érdekében.

A mely webhelyeken nem lehet megbízni ÁSZF elérhetősége, módosítások és további értesítések, a Felhasználó kapcsolatfelvételi lehetősége 5.

A Opciós arány fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy kiegészítse a jelen ÁSZF-et esetleges jövőbeli megegyezésekhez kapcsolódóan, ha ez szükségszerűnek tűnik, és nem vezet ahhoz, hogy a Felhasználó hátrányt szenved a jóhiszeműsége kihasználása miatt.

Az ÁSZF módosításairól a Felhasználó minden esetben kiemelt tájékoztatást kap a módosítás utáni első bejelentkezése alkalmával. Továbbá az 5.

Ezek a legjobbak és a legnépszerűbbek. Az embereket érdekli mások életének követése, különösen, ha valami jó, szórakoztató dolgot csinálnak. A népszerű bloggerek keresete havi százmillió rubel nélkül szerepel a listán. Figyelik és bíznak bennük.

Ha a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF módosításait, mindkét félnek jogában áll a szerződés felmondása egy hónapos felmondási idővel, ha nem érvényesül mindkét félre nézve a 8.

A szerződés felbontásának véglegesítéséig az eredeti ÁSZF marad érvényben. A Felhasználó minden további követelése ezennel érvénytelennek tekintendő. A módosításokról való tájékoztatás során a Bigpoint mely webhelyeken nem lehet megbízni felhívja a Felhasználó figyelmét arra a lehetőségre, hogy kifogással éljen a módosítások ellen, és felmondja a szolgáltatási szerződést.

A Bigpoint rendszerint e-mailen keresztül tartja a kapcsolatot jövedelem az interneten Felhasználóval, hacsak a jelen ÁSZF vagy a Felhasználóval kötött egyéb megállapodás erről másképp nem rendelkezik. A Felhasználónak biztosítania kell, hogy megkapja a regisztrációkor vagy a későbbiekben megadott e-mail címre küldött Bigpoint e-maileket. Erről felelős gondoskodni többek között a levélszemét szűrő megfelelő beállításával, valamint a megadott címre érkező üzenetek rendszeres ellenőrzésével.

A Bigpoint fenntartja a jogot, hogy az általa szükségesnek ítélt formában folytasson levelezést a Felhasználóval. Játékleírások és játékszabályok 6. A Felhasználónak tisztában kell lennie azzal, hogy számos más Felhasználóval együtt játszik és kommunikál az online játékokban. Annak érdekében, hogy a Felhasználók közötti interakció sikeres lehessen a Játékokban, a szabályokat minden Felhasználó szigorúan köteles betartani.

Cevat Giray Aksoy és szerzőtársai legújabb tanulmányukban annak jártak utána, hogy növeli-e az egyenlőtlenséget az automatizáció. A szerzők 20 európai ország adatait vizsgálták és között. A termelő szektorban nézték meg a béreket változását és vetették össze az automatizáció mértékével szintén a termelő szektorban.

A Felhasználó a Bigpoint Játékok és Szolgáltatások igénybevételével magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el a játékszabályokat és a részvételi feltételeket. Díjak, fizetési feltételek, késedelem 7. Alapverzió A Bigpoint alapvetően a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Játékokat és Szolgáltatásokat közvetlenül a Fiók létrehozása után, egyéb esetekben pedig a letöltést és telepítést követően. Ilyenkor a Felhasználónak először csak a Játék alapverziója áll rendelkezésére. A Fiók létrehozása és az alapverzió használata ingyenes.

A Játék alapverziója időbeli korlátozás nélküli és teljes terjedelemben játszható, ami nem érinti a Bigpoint azon jogát, hogy megszüntetheti a Játékokat. A Játék alapverziójában azonban nem áll az összes funkció a Felhasználó rendelkezésre. A Prémium funkciók Játékonként eltérőek lehetnek.

Az adott Játékhoz tartozó Webhelyen található, hogy melyik Prémium funkciók milyen áron kaphatók, milyen funkciókat foglalnak magukba, és használatuk milyen feltételekhez kötött. Az adott Prémium funkciótól és az ártól függően előfordulhat, hogy egyszeri befizetésre van szükség ahhoz, hogy az adott Fiókban megjelenjen a kívánt funkció vagy játékbeli tárgy, amely a Játék szabályaival összhangban bizonyos célokra használható; de lehetséges, hogy napi, heti, havi, negyedévi, félévi vagy éves rendszerességű befizetésekre lesz szükség.

A feltüntetett árak minden vonatkozó adót is magukban foglalnak. Minden Játékhoz rendszeresen készítünk frissítéseket. A Bigpoint ezért fenntartja a jogot, hogy bármikor új Prémium funkciókat vegyen fel kínálatába. Az utóbbi esetben a Felhasználók befizetett díjakra vonatkozó visszatérítési igényeit elutasítjuk. Egy adott Játék végleges megszüntetése esetében az 1. Ha a Mely webhelyeken nem lehet megbízni kiskorú, a Prémium funkciók megrendelésénél egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy a vásárláshoz szükséges fizetőeszközt erre a célra, vagy szabad felhasználásra kapta.

Ha a fizetés mobilalapú fizetési lehetőségen keresztül történik például emelt díjas Fibonacci vonalak bináris opciók felépítésében, emelt díjas hívás, rövid kód stb.

mennyit keres egy 1000 látogatóval rendelkező webhely lapos mutató bináris opciókban

Ha egyes Játékok letölthető szoftver segítségével mobiltelefonon is hozzáférhetők, a felmerülő költségeket illetően a Prémium funkciók használatára vonatkozó szabályok érvényesek.

Az előfizetési feltételek az adott Játékok szabályai jövedelem az interneten találhatóak meg. Fizetési feltételek és a fizetés esedékessége A Bigpoint jogosult előre fizetés igénylésére a Prémium funkciók használatáért lásd a fenti 7.

Az ilyen befizetés a szerződés érvénybe lépésekor esedékes a Felhasználó által választott fizetési módon keresztül például banki átutalás, hitelkártya, emelt díjas SMS stb. A levont összeg Bigpoint tételként fog szerepelni a hitelkártya- vagy bankszámlakivonatokon.

Ha bármilyen kifogás merül fel a mobilszámlázással kapcsolatban, azt a TKG német telekommunikációs törvény 45 i jövedelem az interneten értelmében a számla kézhezvételét követő nyolc héten belül meg kell tenni. A számlázás alapjául szolgáló nyilatkozatokat érvényesnek tekintjük, ha nincs semmi jele a manipulációnak.

Szolgáltatási díjak módosítása 7. A Bigpoint fenntartja a jogot arra, hogy bármikor tartósan vagy egy bizonyos időszakra csökkentse az árakat, mely webhelyeken nem lehet megbízni hogy átmenetileg vagy tartósan új termékeket, szolgáltatásokat vagy fizetési módokat vegyen fel kínálatába. Ezenfelül a Bigpoint jogosult arra, hogy bármikor árakat emeljen a jövőre vonatkozó érvényességi hatállyal minden olyan Szolgáltatásra vonatkozóan, amelyhez nem kapcsolódik folyamatos elköteleződés.

A folyamatos elköteleződéshez kapcsolódó árak hat hetes előzetes értesítési kötelezettség mellett módosíthatóak, amelyet írásos formában vagy a Felhasználó által megadott címre küldött e-mailben kell elküldeni. Az új ár érvénybe lép, ha a Felhasználó nem nyújt be kifogást az árváltozás bejelentését követő hat héten belül. A módosításokról való tájékoztatás során a Bigpoint felhívja a Felhasználó figyelmét arra a lehetőségre, hogy kifogással éljen a módosítások ellen, és felmondja a szolgáltatási szerződést, illetve jelzi a kijelölt határidőt és a jogorvoslati lehetőségeket, ha elmulasztaná a kifogás benyújtását.

Ha a Felhasználó a megadott határidőn belül kifogással él, mindkét szerződő félnek jogában áll felmondania a szerződést a hónap végén, hacsak a 8. A szerződés megszüntetéséig az eredeti ÁSZF marad érvényben. Az eredeti ÁSZF érvényben marad a szerződés megszüntetéséig. A szerződés megszűnése utáni időszakra eső, a Játékokra és Szolgáltatásokra vonatkozó folyamatos kötelezettség fejében esetlegesen előre kifizetett díjakat ilyen esetben részarányosan visszatérítik a Felhasználónak.

A Felhasználó minden további követelése érvénytelennek tekintendő. Késedelmes fizetés Késedelmes fizetés esetén a Bigpointnak jogában áll késedelmi kamatot felszámolni a mindenkor érvényes törvényes kamat szerint. A Fiók zárolása idejére nem merülnek fel szolgáltatási díjak az esetleg már megkötött előfizetésekre.

A Bigpointnak mely webhelyeken nem lehet megbízni áll, hogy azoknak a költségeknek a megfizetését, amelyek abból fakadnak, hogy ismételten megpróbálta leemelni a díjat a Felhasználó számlájáról, az eredeti díjjal együtt a Felhasználóra terhelje.

A Bigpoint fenntartja a jogot arra is, hogy minden visszavont tranzakció után 5,00 eurós adminisztrációs díjat számoljon fel. A Felhasználónak minden esetben jogában áll bebizonyítani, hogy nem keletkezett kár, illetve hogy ennél lényegesen kisebb kár keletkezett a késedelmes fizetés miatt.

A Bigpoint a Felhasználó számlájának megterhelése előtt öt munkanapon belül értesíti a Felhasználót az összeg levonásáról.

100 stratégia a pénzkeresésre bináris opciókkal kereskedési tőzsdei platformok

A nyereménygarancia hiánya A Bigpoint nem garantál nyereményeket a Felhasználók felé. A Felhasználók nem jogosultak nyeremény kifizetésének követelésére, kivéve, ha az ilyen követeléseknek kifejezetten helyt ad a jelen ÁSZF. A Bigpoint által működtetett Játékok és Szolgáltatások használatával a Felhasználó beleegyezését adja, hogy a Bigpoint bármikor átfogó vizsgálatot folytathat le egy nyereményjogosultság jogszerűségét illetően, és a vizsgálat alatt mely webhelyeken nem lehet megbízni Felhasználó kifejezett beleegyezése nélkül visszatarthatja a nyeremény kifizetését.

A nyereményre való jogosultság akkor is elveszik, ha a Felhasználó megsérti a játékszabályokat. Ha kétségek merülnek fel egy nyereményre való jogosultsággal kapcsolatban, a Felhasználónak kell megfelelő bizonyítékot szolgáltatnia, hogy a játékszabályoknak megfelelően járt el.

Érdemes kipróbálni és hogyan lehet elkezdeni a kereskedést

A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a bizonyítási kötelezettség a Felhasználót terheli, még akkor is, ha nem ez az általánosan elfogadott jogi gyakorlat. A kompenzációs követelés, visszatartási jog, átruházás tiltása A Jövedelem az interneten csak akkor érvényesíthet kompenzációs követelést a Bigpoint felé rendezetlen elszámolási kötelezettséget illetően, ha viszontkeresete nem vitatható jövedelem az interneten jogilag kötelező érvényű.

A Felhasználó csak akkor élhet befizetés-visszatartási jogával, ha a viszontkeresete ugyanazon az ÁSZF-en alapszik. A Felhasználó nem ruházhatja át harmadik személyre a Bigpointtal szemben támasztott követelését.

Érvényességi idő, felmondás, a Felhasználó letiltása 8. Érvényességi idő A Felhasználó és a Bigpoint között megkötött szerződések határozatlan időre szólnak, hacsak a Bigpointtal kötött szerződésben kifejezetten meg nem határoznak egy korlátozott időtartamot. Rendes felmondás Ha a felmondási időt betartják, mindkét félnek jogában áll a szerződéses viszony felbontása indoklás nélkül, ha teljesülnek a következők: 8.

Ha külön szerződésben nincs határozott érvényességi idő megállapítva, mindkét félnek jogában áll megfelelő és rendezett módon, azonnali hatállyal felmondani a szerződést. Ha egy Játékokra, Szolgáltatásokra vagy Prémium funkciókra vonatkozó szerződés határozott időre szól távoli jövedelem forrásai jövedelem az interneten 7.

Felmondás alapos indokkal 8. Ezenfelül a felek a szerződést alapos indokkal bármikor felmondhatják, anélkül, hogy a fenti szabályozások érvényessége csorbulna.

A Felhasználó minden további igénye érvénytelennek minősül, hacsak a jelen ÁSZF nem tartalmaz ide vonatkozó más rendelkezéseket. A Bigpoint jogában áll a szerződés felmondása különösen, de nem kizárólagosan, az alábbi esetekben: Ha a Felhasználó legalább 5,00 euró összegű díjfizetéssel hátralékban van, és két felszólítás ellenére sem fizet. Ha a Felhasználó szándékosan törvényt sért, vagy megsérti a Játékokra és a Szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat, és figyelmeztetés ellenére sem szünteti meg szabálysértő magatartását.

Nincs szükség figyelmeztetésre olyan súlyos vétség esetén, ahol nem várható el a Bigpointtól, hogy továbbra is kötelező érvényűnek tartsa a szerződést.

Meglepő, de a női munkavállalók járnak rosszabbul a robotizációval

Ha a Felhasználó négy héten keresztül nem használta a Fiókját, annak ellenére, hogy a Bigpoint emlékeztetőt is küldött. Olyan esetekben, amikor nem várható el a Bigpointtól, hogy továbbra is kötelező érvényűnek tartsa a szerződést, ezek közt említve a következőket: Ha a Felhasználó büntetőtörvények elleni vétséget követ el.

Ha a Felhasználó megsérti a többszörös regisztráció tilalmát, amely a Bigpoint által működtetett Játékok némelyikének játékszabályában szerepel lásd fent az 1.

Ha a Felhasználó megsérti a programhibák kihasználására vonatkozó tilalmat lásd fent az 1.

Optek kereskedési platform vélemények 101 pénzszerzési mód

Ha a Felhasználó megsérti az anonimitást nyújtó szolgáltatások használatának tilalmát. Ha a Felhasználó a regisztráció során a Felhasználói kérelmen vagy az emelt díjas funkciók használatáért való fizetés közben lásd a 7. A Bigpoint részéről alapos indokkal jogosan felbontott szerződés esetén a Bigpoint jogában áll, hogy követelést nyújtson be a Felhasználó felé az összes kapcsolódó kár megtérítésére.

Felhasználó zárolása Tekintet nélkül a szerződés felbontásának jogára, a Bigpoint jogosult arra, hogy ideiglenesen zárolja a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatásokhoz, ha felmerül annak gyanúja, hogy a Felhasználó visszaélt a Bigpoint által nyújtott Játékokkal vagy Szolgáltatásokkal különös tekintettel az 1. A Felhasználó felelőssége és egyéb kötelezettségei valamint a Felhasználó szavatosságvállalása az általa megadott adatokért, szerzői jogok 9.

Továbbá Felhasználónak be kell tartania az érvényes játékszabályokat, valamint helyesen és hiánytalanul kell megadnia az adatokat, melyeket a Bigpoint a Felhasználótól szerződéskötéskor és a továbbiakban szerződéses viszony során kér.

A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a szerződéskötési ajánlathoz vagy a szerződéskötéshez, illetve a szerződéses viszony során általa megadott személyes adatok és a szerződés szempontjából lényeges egyéb adatok különösképpen a banki kapcsolatot és a hitelkártya számát illetően hiánytalanok és helyesek.

gyors pénzkereső videó 60 másodperces nyereségmutató bináris opciókhoz

A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Bigpointot minden változásról az adatokat illetően. A Felhasználó köteles betartani a játékszabályokat. Ismétlődő szabálysértés esetén figyelmeztetés ellenére, illetve a 8. A Felhasználó további kötelességei 9. A Bigpoint a Játékokat, illetve a Szolgáltatásokat részben online bocsátja rendelkezése a használathoz.

A Felhasználó Terminálján szükséges helyi programokat, különös tekintettel, de nem hogyan lehet némi pénzt megélni az operációs rendszerre és az internetböngészőre, illetve a szükséges — például Flash vagy Java — beépülő modulokra, a Bigpoint nem bocsátja rendelkezésre, és nem is telepíti őket.

a legjobb jövedelem az interneten befektetéssel hogyan lehet 100 dollárt keresni online

A Bigpoint nem nyújt támogatást sem ezekhez a telepített szoftverekhez. Kizárólag a Felhasználó kötelessége, hogy biztosítsa saját Terminálja karbantartását, lehetővé téve a Bigpoint által működtetett Játékok és Szolgáltatások használatát. A Bigpoint ennek megfelelően nem nyújt semmiféle műszaki segítséget a lokálisan szükséges programok telepítéséhez. A Felhasználó köteles minden nem nyilvános Fiók és hozzáférési adatot bejelentkezési adatok, jelszavak, fiókazonosító stb.

Mely webhelyeken nem lehet megbízni titoktartási kötelezettség kiterjed mely webhelyeken nem lehet megbízni, munkatársakra, rokonokra és más játékosokra is például klántársak illetve egyéb Szolgáltatások Felhasználóira is.

A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Bigpointot, ha tudomására jut vagy vélelmezi, hogy jogosulatlan harmadik személy a szóban forgó adatok birtokába jövedelem az interneten. A Bigpoint azt javasolja, hogy ehhez használják a kapcsolatfelvételi űrlapot. Ha egy harmadik fél azért fér hozzá a Bigpoint Játékaihoz vagy Szolgáltatásaihoz a Felhasználó hozzáféréséi adatait használva, mert a Felhasználó nem védte az adatait kellőképpen a jogosulatlan hozzáféréstől, és így a Felhasználó által okozott veszély miatt kétséges az adott felhasználói fiókban cselekvő személy kiléte, jövedelem az interneten Felhasználónak úgy kell tekintenie a helyzetet, mintha ő cselekedett volna és viselnie kell a felelősséget egy szerződés- vagy egyéb szabályszegés esetében is.

A Bigpoint jogosult arra, hogy minden egyes hozzáférést a Felhasználó adataival úgy tekintsen, mint a Felhasználó által kezdeményezett hozzáférést. A Bigpoint felhívja a figyelmet arra, hogy a jelszavakat biztonsági okokból rendszeresen meg kell változtatni. A Felhasználó egyedül maga felelős Fiókjának használatáért legjobb eszközök bináris opciók kereskedésére az ahhoz való hozzáférésért. Abban az esetben, ha fennáll annak alapos gyanúja, hogy a hozzáférési adatok vagy egy nem nyilvános Fiók egy jogosulatlan harmadik személy birtokába jutottak, a Bigpointnak biztonsági okokból joga, azonban nem kötelessége, hogy saját megítélése szerint előzetes bejelentés nélkül önállóan megváltoztassa a hozzáférési adatokat, illetve letiltsa a felhasználói fiók használatát.

A Bigpoint haladéktalanul tájékoztatja a jogosult felhasználót, és kérésre közli a Felhasználóval az új hozzáférési adatokat szükségtelen késedelem nélkül. A Felhasználó nem tarthat igényt az eredeti hozzáférési adatok visszaállítására. A Felhasználónak nincs joga a teljes Fiókjának, egyes Játékoknak, Prémium funkcióknak vagy Játékfunkcióknak eladásához egy harmadik félnek, vagy hogy bármilyen más formában vagy módszerrel másra ruházza ezeket.

Ez nem vonatkozik a Bigpoint által ebből a célból létrehozott és fenntartott ajánlatokon belüli eladásra vagy átadásra. A Bigpoint védi a saját rendszerét a vírusok ellen. Ennek ellenére sohasem zárható ki teljes biztonsággal egy vírusfertőzés.

Ezenkívül előfordulhat, hogy jogosulatlan harmadik fél olyan e-mailt küld a Bigpoint nevének felhasználásával és annak engedélye nélkül, amely például vírust vagy kémprogramot tartalmaz, vagy olyan webhelyekre irányít, melyek vírusokat vagy kémprogramokat tartalmaznak. A Bigpoint nincs befolyással az ilyen eseményekre.

A Felhasználónak ezért ellenőriznie kell az összes beérkező e-mailt, ami a Bigpointtól vagy állítólag annak nevében érkezett, hogy nem tartalmaz-e vírust. Ugyanez vonatkozik a Játékok vagy Szolgáltatások többi Felhasználójától beérkező e-mailekre is. A Felhasználó kötelezi magát, hogy semmilyen körülmények között sem használja egy másik Felhasználó Fiókját, bejelentkezési nevét vagy jelszavát.

A kutatás egyik legfőbb állítása, hogy a magyarok értékrendszere közelebb áll az ortodox normákhoz, mint a nyugatiakhoz. Az eltorzult hazai értékszerkezetről a Tárki vezetőjét kérdeztük. Pár hete látott napvilágot a Tárki nagyszabású vizsgálata, amely a magyar társadalomban meglévő attitűdökkel, az értékrendszer változásaival foglalkozik. Magyar Narancs: Mit keres Magyarország az ortodox kultúrkörben?

A Felhasználó kötelezettségei az általa megadott adatokat illetően 9. A Felhasználónak körültekintően kell eljárnia az jövedelem az interneten kiválasztásánál, jövedelem az interneten feltölt a Szolgáltatások hatályán belül, vagy más Felhasználók rendelkezésére bocsát.

A Felhasználó nem használja a Szolgáltatásokat arra, hogy olyan anyagot terjesszen, ideértve, de nem kizárólagosan képeket, videókat, linkeket, megnevezéseket, kifejezéseket, ami reklámhordozó, politikai, vallásos, sértő, molesztáló, erőszakos, szexista, pornográf vagy más erkölcsileg elítélendő vagy megbotránkoztató, különösen rasszista, vagy szélsőbaloldali, illetve szélsőjobboldali tartalmat, személyeket vagy ábrázolást tartalmaz.

A Felhasználó továbbá kötelezi magát, hogy nem használ szerzői jog vagy egyéb jogvédelem alá eső kifejezéseket, neveket, képeket, videókat, zenedarabokat, játékokat vagy egyéb anyagot. Kétség esetén a Felhasználónak haladéktalanul el kell távolítania minden, a Bigpoint által kifogásolt tartalmat. A Bigpoint jogában áll továbbá, hogy saját maga távolítsa el a kérdéses tartalmakat. A Felhasználónak mindig be kell tartania a rá vonatkozó törvényes előírásokat és jogszabályokat, különös tekintettel az ifjúságvédelmi, adatvédelmi, a személyiségi jogok védelmét szolgáló, sérelmezés elleni, szerzői jogra, védjegyjogra vonatkozó szabályokra.

Pénzkeresés az interneten - mítoszom és valóságom

A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatások illegális vagy illetéktelen célú használatára. Határozottan tilos, hogy más Felhasználók felhasználói neveit vagy e-mail címeit azok kifejezett és előzetes beleegyezése nélkül esetleges kéretlen e-mailek, reklámüzenetek küldéséhez, illetve egyéb üzletszerű vagy kereskedelmi célokra használja. A fentiekben felsorolt szabályokat és rendelkezéseket sértő cselekedet feljogosítja a Bigpointot arra, hogy saját maga törölje a Felhasználó által megosztott tartalmakat.

A Bigpoint kiváltképpen jogosult törölni teljes egészében vagy részben a Felhasználó által megosztott adatokat, ha konkrét támpontok arra utalnak, hogy az ÁSZF, a mindenkori Szolgáltatásra vonatkozó utasítások és szabályok megsértéséről van szó, vagy a tartalmak egyéb módon jogellenesek.

A Felhasználó nem jogosult az ilyen jellegű törölt tartalmak visszaállítására. A Bigpoint továbbá jogosult arra, hogy kizárja a szabálysértő Felhasználót az érintett Szolgáltatásban való további részvételtől, és azonnali hatállyal törölje a Felhasználó Mely webhelyeken nem lehet megbízni — figyelmeztetés után - a fenti előírások többszörös mely webhelyeken nem lehet megbízni esetén.

A Bigpoint fenntartja a jogot további szükségszerű igények érvényesítésére, különösen a kártérítési igényeket illetően. A hatásos beavatkozás érdekében arra kérjük a Felhasználót, hogy ezt az információt írásos formában juttassa el a Bigpoint számára pl.

Miért nem lehet pénzt keresni?

A Felhasználó felelősségvállalása az általa Feltöltött adatokkal kapcsolatban 9. A Felhasználó a kizárólagos felelős minden szövegért, fájlért, képért, fényképért, videóért, hanganyagért, zeneműért, szerzői joggal védett alkotásért vagy egyéb anyagért, információért, stb. A Bigpoint ezeket a tartalmakat nem ismeri el sajátjaként és nem is hagyja jóvá azokat. A Bigpoint nem rendelkezik befolyással a Szolgáltatások hatálya alatt Feltöltött adatokra. A Bigpoint nem értékeli ezeket a Feltöltött adatokat mielőtt azok nyilvánossá válnak.

Ha azonban a Bigpoint arra jut, hogy bizonyos tartalmak illegálisak, azonnal törli azokat. A Bigpoint a Feltöltött adatokkal kapcsolatos felelőssége kizárt, különösen a helyességet, teljességet vagy megbízhatóságot illetően. Szerzői jogok 9.