Lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként


Az általunk vallott értékek, elvek és elképzelések Lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként a társadalomról és a gazdaságról a keresztény értékeken és azon szilárd meggyőződésen alapulnak, hogy az lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként szabad, és a szociális piacgazdaság középpontjában kell állítani.

Alapértékeink a felelősség, a tisztelet, a szolidaritás és az igazságosság, amelyeket az Európai Közösségek alapító atyái — Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Jean Monnet és Konrad Adenauer — is vallottak, akik politikai családunkhoz tartoztak.

Hiszünk az európai szociális modellben, amely a szociális piacgazdaság alapja. Javítani és védeni akarjuk a szociális jólétet és a versenyképességet, melynek állandóan alkalmazkodnia kell a gyorsan változó világhoz. A szociálpolitika elsődleges célja, hogy felkínálja a polgárok számára az ahhoz szükséges eszközöket, hogy önállóvá váljanak és önállóságukat megőrizzék.

A szociálpolitikára hosszú távon megtérülő beruházásként kell tekinteni, amelynek eredményeként a polgárok önfenntartóvá és önállóvá válnak, és amelynek célja az állami segélyektől való tartós függéshez kapcsolódó költségek megelőzése.

Úgy véljük, meg kell szüntetni a szélsőségességet és a populizmust az EU-n belül és a válság sújtotta régiókban is, és tényleges lehetőségeket kell biztosítani az emberek számára saját hazájukban. Az egységes piac az Unió egyik legfontosabb sarokköve, és megfelelő működése az európai gazdasági fellendülés alapja.

A munkaerő mobilitása rendkívül fontos ebben az összefüggésben, hiszen ez az európai versenyképesség forrása. A többi területhez a környezetvédelmi jogtól az egységes piacig és a Stabilitási és Növekedési Paktumig hasonlóan e téren is ragaszkodunk ahhoz, hogy minden érintett érdekelt fél teljes körűen és következetesen alkalmazza és hajtsa végre a nemzeti és uniós szabályokat.

A jogszabályok tiszteletben tartása a jól működő és tisztességes egységes piac előfeltétele. Meggyőződésünk, hogy szociális piacgazdaságunk szorosan összefügg a hatékony szociális párbeszéddel. E tekintetben támogatjuk az Európai Bizottság és elnöke azon feltett szándékát, hogy újraindítsa az európai lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként párbeszédet.

Hangsúlyozzuk továbbá, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9. A szociális partnerek érdemi szociális párbeszédben való részvétele kulcsfontosságú a versenyképesség és a méltányosság közötti egyensúly megteremtéséhez, mely révén lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként a munkavállalók és a munkáltatók szükségleteit tükröző, kiegyensúlyozott modern uniós szociálpolitikák. Az EPP Képviselőcsoport ösztönzi a részvételi demokrácia erősítése érdekében az online eszközöket alkalmazó szociális párbeszédet.

A foglalkoztatás fellendítése A foglalkoztatás, a képzett munkaerő és a vállalkozói készség elsődleges fontosságú számunkra. Felszólítjuk a tagállamokat, hogy a rendelkezésre álló uniós és nemzeti politikák és pénzügyi keretek nyújtotta lehetőségeket a lehető legjobban használják ki jól működő gazdaságok és munkaerőpiacok fejlesztésére, valamint az emberi erőforrásba és a munkahelyteremtésbe való beruházás támogatására.

Sürgetjük olyan célirányos és egyszerűsített intézkedések bevezetését, amelyek segítik a tagállamokat abban, hogy jobban kihasználhassák az európai polgárok foglalkoztathatóságának növeléséhez nélkülözhetetlen eszközökön, az Európai Szociális Alapon, az Európai Regionális Fejlesztési Alapon, az Európai Kohéziós Alapon, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapon és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésen keresztül rendelkezésre álló forrásokat.

Javasoljuk egy európai ún. Úgy véljük, hogy jobb koordinációra van szükség az oktatási és képzési tantervek és a változó munkaerőpiaci szükségletek között. Felszólítjuk az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék a képzéseket és az oktatást az információs és kommunikációs technológiák, illetve a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika területén annak érdekében, hogy mind a jelenlegi, mind a jövőbeli munkavállalók rendelkezzenek a szükséges digitális készségekkel.

Ösztönözni kell a duális képzési programokat, valamint az oktatási és gyakornoki lehetőségek összekapcsolását is. Támogatjuk az olyan programokat — például a nyitott online tanfolyamokat —, amelyek hozzásegítik a munkanélküli fiatalokat a digitális készségek elsajátításához, valamint ugyanezt ösztönözzük az 50 év lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként generáció, ill.

A jelenlegi oktatási módszereket ki kell egészíteni gyakorlati képzésekkel, például a programozás tanításával az iskolákban, valamint a szükséges technológiai alapokkal az iskolákban és az egyetemeken.

Úgy gondoljuk, hogy az európai országokban fejleszteni kell, meg kell tartani és oda kell vonzani a magasan képzett, tehetséges és produktív munkaerőt, és kedvező feltételeket kell kialakítani az agyelszívás megakadályozása érdekében. Emellett intézkedéseket kell hozni egyrészt annak érdekében, hogy Európa-szerte könnyebben elismerjék a képesítéseket és okleveleket, többek között az ingyenes online szabadegyetemek diplomáit és online tanúsítványait, és könnyebben hitelesítsék a nem formális tanulást, másrészt annak érdekében, hogy a szakemberek Európában mindenütt átadhassák tudásukat és szakértelmüket.

Küzdünk továbbá az életkoron alapuló hátrányos munkaerőpiaci megkülönböztetés ellen, és támogatjuk az életkor igényeihez igazított munkahelyi környezet kialakítását.

EUR-Lex Access to European Union law

Támogatjuk a tartós munkanélküliség kezelését célzó intézkedéseket, ez ugyanis a társadalmi kirekesztés elsődleges oka. Következésképpen támogatjuk a tartós munkanélküliségről szóló új tanácsi ajánlást.

Integrációs kezdeményezést szorgalmazunk annak érdekében, hogy a 12 hónapnál hosszabb ideje munkanélküli álláskeresők mindegyike egyéni értékelést kapjon és munkaerőpiaci integrációs megállapodást kössön, amely lehetővé teszi a munkaerőpiacra való újbóli visszailleszkedését a munkanélküliként töltött időszak Fontos feladat a legális menekültek és migránsok integrációja, amely a jól működő, modern szociális Európa számára elengedhetetlen.

  1. Николь вынужденно улыбнулась.
  2. Я поместил пару миниатюрных роботов в небольшой вагончик подземки, и они исчезли в тоннеле.

A szakoktatást és -képzést, valamint a szakmai gyakorlatokat az egyénekben rejlő lehetőségek feltárására és — a kétirányú folyamat részeként — integrációjuk erősítésére kívánjuk felhasználni.

Sok lehetőséget látunk lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként foglalkoztatásra a digitális piacon, és felszólítjuk valamennyi érintett felet, hogy mozdítsák elő az új digitális munkahelyek létrehozását Európában.

A magánszektorral együttműködve létrehozott, digitális munkahelyekkel foglalkozó nagykoalíció bizakodásra ad okot. Támogatjuk az olyan stratégiákat is, melyek célja a digitális szakadék csökkentése és az új információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés előmozdítása, különösen a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberek esetében.

Állásfoglalás: Modern szociális Európa

Úgy véljük, hogy a lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként és a vállalkozások — függetlenül attól, hogy kicsik vagy nagyok — a növekedés és a munkahelyteremtés elsődleges motorjai, ezért versenyen alapuló, akadálymentes környezetet és a finanszírozáshoz való hozzáférést kell biztosítani a számukra létrehozásuk megkönnyítése és munkahelyteremtő potenciáljuk előmozdítása érdekében. Támogatjuk az adóterhek áthelyezését a munkáról egy szélesebb bázisú adórendszerre, differenciált szinteken.

Több figyelmet kellene fordítani a közvetlen adókról a közvetett adókra történő áttérésre. Határozottan támogatjuk a kkv-kat, a vállalkozókat, a lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként és az induló vállalkozásokat előnyben részesítő adózási modellek és egyszerűsített adóügyi megfelelési eljárások kidolgozását.

A társadalmi kohézió és az európai polgárokat szolgáló szociális beruházás erősítése A felfelé irányuló szociális konvergencia előfeltétele a fenntartható, korszerű szociális Európa létrejöttének, amely ellenáll a modern kor gazdasági és társadalmi kihívásainak.

Mindez elengedhetetlen az Európában élő családok számára kedvező feltételek megteremtéséhez, a munkahelyteremtéshez, a munkakörülmények és az életszínvonal javításához, a megfelelő szociális védelemhez, valamint a rendkívül versenyképes szociális piacgazdaságon belüli társadalmi haladáshoz.

lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként kereskedési stratégia bináris opciók

Úgy véljük, hogy a fenntartható gazdasági növekedéshez szükséges a felfelé irányuló szociális konvergencia, amelyhez pedig nélkülözhetetlen a hatékony és tisztességes jogi és szakpolitikai keret és a felelős költségvetési politika megvalósítása minden európai régióban az Európa stratégia céljainak teljesítése érdekében. Az uniós polgárok igényeinek felmérése az első lépés a társadalmi igazságosság és a fenntartható demográfia irányában. A tanulásra ösztönző vagy a munkaerőpiacra való belépést elősegítő, szociális támogató mechanizmusokkal kell biztosítani, hogy ne állandósuljon a szociális rászorultság.

Az európai munkavállalóknak olyan bérekre kell jogosultnak lenniük, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy megfelelő életet élhessenek.

European Union August 6 A digitális átalakulás napjainkban meghatározó szerepet játszik a gazdaság valamennyi ágazatában. Ez alól az energiaszektor sem kivétel, még akkor sem, ha egyáltalán nem számít éllovasnak, sőt, kifejezetten lassan alkalmazkodik a változásokhoz.

Sürgetjük hatékony korrekciós intézkedések kidolgozását és alkalmazását. Ezeket az intézkedéseket tagállami szinten kell kidolgozni, figyelembe véve az ottani szokásokat, hagyományokat és költségvetési lehetőségeket, továbbá az adott tagállam társadalmi-gazdasági helyzetét, valamint lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként szociális partnerek, a kedvezményezettek és az egyéb érdekelt felek véleményét.

Úgy véljük, hogy a dinamikus munkaerőpiac kulcsfontosságú a mindenki számára biztosítandó magasabb bérek és szociális védelem tekintetében. A —as időszakra több mint 3,8 milliárd euró lett elkülönítve a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap számára. Ezért felszólítjuk az összes érintett felet, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a lehető leghatékonyabb módon használják fel a szegénység kockázatának csökkentése érdekében. Első lépésként olyan intézkedésekre szólítunk fel, amelyek elsősegélyt nyújtanak a szegények számára, majd ezt követően egyénekre szabott kísérő intézkedések kidolgozására van szükség, amelyekkel a munkaerőpiaci integráció révén eljutnak az önálló és méltó élethez.

A kriptovalutákba befektető sokan nem értik őket, sokkal kevésbé technológia álltak mögöttük. Csak gyorsan akarnak pénzt keresni. Leggyakrabban szerencsejáték-vonaluk van, és hajlandóak sokat kockáztatni, mert látják a lehetőséget, hogy jelentősen meggazdagodjanak. Nincs stratégiájuk, és így viselkednek ha lottójegyet vásárolnak. Azt kiabálják, hogy a Bitcoin értékelése valamikor eléri az 1 millió USD-t, és gazdagá teszi őket.

Úgy véljük továbbá, hogy e területen nagyobb súlyt kell fektetni az egyházak által szervezett tevékenységekre, lehetővé téve számukra a hatékony és fontos részvételt.

Nem feledkezhetünk meg az idős emberekről sem, különös tekintettel a nőkre.

lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként Gyors online pénzkeresés nagyon egyszerű

Az idősebb nők esetében különösen fennáll a szegénység kockázata, elsősorban a nyugdíjak terén a nemek lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként fennálló kirívó egyenlőtlenség következtében.

Ezért arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy vezessenek be konkrét intézkedéseket, például a gondozással töltött időszakok jóváírását, minimálnyugdíjakat és a hátramaradt hozzátartozói ellátásokat, s hogy alkalmazzák a legjobb gyakorlatok cseréjét ezen a területen. Kérjük az Európai Bizottságot és a tagállamokat a meglévő eszközök kiigazítására, lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként az aktív kereső nélküli háztartásokra gyakorolt hatásuk célzottabban érvényesüljön, és javítsák társadalmi integrációjukat és foglalkoztatási lehetőségeiket.

Ezek az eszközök, valamint a tagállami szinten meglévő bevált gyakorlatok egyúttal fontos eszközként szolgálhatnak az európai gyermekszegénység csökkentéséhez. Internetes bevételi címkék azt javasoljuk, hogy az Európai Bizottság adjon új lendületet a szociális beruházásoknak. Kérjük továbbá a gondozási szolgáltatások elérhetőségének javítását azon szülők, családok és egyének számára, akiknek e szolgáltatásokra szükségük van.

Támogatjuk azokat a lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként, amelyek olyan megoldásokkal igyekeznek igazolni a fenti kérdések iránti érzékenységüket, amelyek a szervezet javát is szolgálják, de mindenekelőtt lehetővé teszik alkalmazottaik számára a munka és a magánélet közötti lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként egyensúly kialakítását.

Elismerjük a gyermekek és más arra rászoruló családtagok gondozásának fontosságát. Támogatunk minden olyan tagállami szintű intézkedést, amely elismeri a gondozók fizetés nélküli munkájának értékét, és úgy véljük, hogy ezt a munkát a nyugdíjrendszerekben kell elismerni, ezáltal csökkentve a nők és a férfiak nyugdíja közötti különbséget.

Már nem kell gazdagnak lennie ahhoz, hogy vagyonát megfelelően gyarapíthassa

Az élethosszig tartó egészséges időskornak alapvető koncepciónak kell lennie a gyermekkortól kezdve alkalmazandó politika kialakításában annak érdekében, hogy javuljon az időskori életminőség.

Ennek magában kell foglalnia a munkával töltött élet teljes tartama alatt érvényes magas szintű munkahelyi egészségügyi és biztonsági normákat. Úgy véljük, hogy az európai munkaügyi és szociális jognak egész Európára érvényes minimális szociális normákat kell megállapítania, biztosítva ezáltal az uniós polgárok és vállalkozások számára az egyenlő versenyfeltételeket, és erősítve az európai társadalmi és regionális kohéziót a legtávolabbi régiókban is.

lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként hogyan lehet gyorsabban keresni az lvl-t

Azonban tudatában vagyunk annak, hogy minden uniós jogszabálynak garantálnia kell a különböző tagállamok és ágazatok igényei, valamint a munkavállalók és a polgárok jogai közötti egyensúlyt. Minden új uniós szintű szabály bevezetését meg kell indokolni, e szabályoknak arányosaknak kell lenniük, és tényeken alapuló alapos értékelésen, valamint a nemzeti szokások és hagyományok tiszteletben tartásán kell alapulniuk.

Támogatjuk az olyan munkaerőpiaci reformokat, amelyek ösztönzik az álláskeresők munkaerőpiaci integrációját, a munkáltatók számára javítják a belső és külső rugalmasságot, a munkavállalók számára pedig biztonságos és fenntartható szociális védelmet nyújtanak.

Hogyan fektessünk be cryptocurrencies-be? Spekuláció Vs. hosszú távú befektetések

E reformoknak egyensúlyt kell teremteniük a munkavállalók védelmét szolgáló ambiciózus normák és az emberek munkaerőpiacra való visszatérését elősegítő lehetőségek szélesítése között. Európának üres ígéretek helyett valódi teljesítményre van szüksége. Az EPP Képviselőcsoport olyan intelligens szabályozási programot szorgalmaz, amely elősegíti az uniós szociális jogszabályok megfelelő végrehajtását és alkalmazását, és biztosítja, hogy a finanszírozás eljusson a megfelelő címzettekhez. Hangsúlyozzuk, hogy a szociális párbeszéd az intelligens szabályozási folyamat során végig a szociális piacgazdaság alapvetően fontos része marad, összhangban az EUMSZ  9.

E menetrendnek átfogónak kell lennie, és közvetlenül kapcsolódnia kell az európai szemeszter folyamatához. Meg kell szilárdítania a tagállamok társadalmi és gazdasági dimenzióira vonatkozó stratégiák közös lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként és meghatározását, hangsúlyozva e szempontok összeegyeztetésének szükségességét.

Elismerjük, hogy a foglalkoztatási mutatók makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárásba való bevonása eredményeként jobban tükröződnek a foglalkoztatási és szociális fejlemények az európai szemeszter folyamatában.

Támogatjuk, hogy a többi kiemelt mutatóéval azonos státuszt kapjanak, lehetővé téve, hogy részletes elemzések alapjául szolgáljanak annak érdekében, hogy transzfer bitcoin esetén a megfelelő strukturális reformok révén javuljanak a foglalkoztatási és szociálpolitikák eredményei.

A tagállamoknak a nyugdíjak vonatkozásában is gondoskodniuk kell a munkavállalók szociális védelméről a méltó életszínvonal fenntartását és az időskori szegénységgel szembeni hogyan lehet pénzt keresni 30 lehetővé tévő állami nyugdíjak biztosítása és a munkaszerződésekhez további fedezetként kapcsolódó kiegészítő nyugdíjkonstrukciók előmozdítása révén.

Azonban szükség van az európai nyugdíjkövetési rendszer létrehozására. Tekintettel arra, hogy a várható élettartam valamennyi uniós tagállamban nő, és a növekedés üteme 10 évente átlagosan 2,5 év, valamint figyelembe véve az európai demográfiai változásokat, felszólítjuk a tagállamokat, hogy sürgősen hajtsák végre a szükséges strukturális változtatásokat, beleértve a nyugdíjrendszerek reformját is, annak érdekében, hogy mindenki számára biztosítsák a fenntartható szociális lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként, valamint a nemzedékek közötti szolidaritást.

Kiállunk amellett, hogy a szerződések szabványos formáját továbbra és a hosszú távú szerződések képezzék, amelyeket megfelelő intézkedésekkel ösztönözni lehet. Ugyanakkor szükség van a részmunkaidős foglalkoztatásra, az ideiglenes munkára, az idénymunkára és az egyéb szerződési formákra is, amelyek különféle szerződéses megállapodásokat tesznek lehetővé a vállalkozások és a munkavállalók számára.

Mindennek ellenére olyan intézkedések meghozatalát milyen platformon kereskedjen bináris opciókkal, amelyek biztosítják, hogy a munkavállalónak ajánlott bármilyen típusú szerződés megfeleljen vállalásainak és feladatainak, és ne csalás vagy spekuláció eszköze legyen.

Úgy véljük, hogy a sokszínűség, a rugalmasság és a biztonság mind a munkavállalók, mind a munkaadók számára fontos. Támogatjuk a be nem jelentett munka valamennyi formája, valamint a bizonytalan foglalkoztatási formák elleni küzdelmet célzó intézkedéseket. Egyszerűbb és hatékonyabb szabályokat szorgalmazunk a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozóan, valamint a kkv-k és a mikrovállalkozások azon képességének erősítése érdekében, hogy az európai és a nemzeti jogszabályokban foglaltaknak megfelelően hatékony és eredményes kockázatmegelőzési intézkedéseket vezessenek be a munkavállalók jogainak tiszteletben tartása mellett.

Ragaszkodunk ahhoz, hogy az új generációs munkát végző munkavállalóknak az új körülményekhez — mint például a stressz, a kiégés, illetve az izom- és csontrendszeri betegségek — igazított megfelelő egészségügyi és biztonsági védelmet kapjanak.

Ezenkívül ki kívánjuk használni a munkakörök digitalizációja által kínált lehetőséget a munka és a magánélet jobb összeegyeztetését szolgáló, biztonságos, rugalmas munkaidőt biztosító intézkedések meghozatalára.

Az EPP Képviselőcsoport határozottan kiáll a nők és férfiak között a bérek és a nyugdíjak, lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként az alkalmazottak előmenetele tekintetében minden tagállamban megvalósítandó teljes egyenlőség mellett. Nem adhatjuk fel a szabad mozgás alapvető uniós elvét. Ezért kiállunk a munkavállalók szabad mozgása és mobilitása mellett, amelyhez a szociális biztonsági rendszerek összehangolására vonatkozó világos uniós szabályok adnak keretet.

Ugyanakkor nem tűrhetjük el a visszaéléseket, a csalásokat és a hatályos uniós jogszabályok végrehajtásának elmulasztását.

  • EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex
  • Már nem kell gazdagnak lennie ahhoz, hogy vagyonát megfelelően gyarapíthassa | follione.hu
  • Hogyan fektessünk be cryptocurrencies-be? Spekuláció Vs. hosszú távú befektetések
  • Az intelligens portfóliók ezen kívül hosszú távon az egyik legnagyobb hozamot biztosítja a  piacon teljesen adómentesen.
  • Так вот какой награды я удостоилась за многолетнюю преданность своим друзьям.
  • Digitalizáció az energetikában: Az energiaszektor digitalizációjának veszélyei - Lexology
  • В любом случае мы должны вести себя так, чтобы наши поступки были очевидными.

Felszólítjuk a tagállamokat, hogy biztosítsák az egyenlő versenyfeltételeket az Európai Unióban. E tekintetben egy cselekvési terv elkészítését sürgetjük a jelenlegi szabályok hiányosságainak megszüntetése, a jogellenes szociális gyakorlatok keretén belül a szociális dömping elleni küzdelem és a hatékony ellenőrzés érvényre juttatása érdekében.

Felszólítjuk a tagállamokat, hogy hozzanak létre egy egyablakos rendszert, valamint egy egységes nemzeti honlapot, amelyek révén tájékoztatják, tanácsokkal látják el és segítik a határmenti ingázókat arra vonatkozóan, hogy milyen adóügyi és szociális biztonsági következményekkel jár, ha egy másik tagállamban vállalnak munkát.

SZTE Szabadegyetem - XXIV. szemeszter: Prof. Dr. Csejtei Dezső-Spengler filozófiája

A visszaéléseket és a csalásokat csak akkor lehet kezelni, ha az uniós és a nemzeti jogalkotó hatékony, végrehajtható, a célnak megfelelő és kölcsönös együttműködésen alapuló jogi keretet biztosít, míg a tagállamoknak javítaniuk kell az ellenőrzéseket és biztosítaniuk kell, hogy azok arányosak, indokoltak és megkülönböztetésmentesek legyenek.

A csalás elleni legitim és törvényes küzdelmet azonban nem szabad ürügyként felhasználni a Szerződések rendelkezéseinek megkérdőjelezésére, köztük a személyek és szolgáltatások szabad mozgásával kapcsolatos elv kétségbe vonására, amelynek értelmében egy másik uniós tagállam állampolgárait a fogadó tagállam állampolgáraival azonos bánásmódban kell részesíteni.

El kell kerülni, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló jogszabályt a tisztességtelen versenyt szolgáló eszközként használják.

Tisztában vagyunk azzal, hogy továbbra is nehézségeket okoz a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv PWD végrehajtása.

Ezzel összefüggésben felszólítjuk a tagállamokat, hogy a visszaélések megelőzése érdekében kellő időben hajtsák végre a munkavállalók kiküldetéséről szóló végrehajtási irányelvet, és azt követően elemezzék a végrehajtás hatását.

A Bizottság bejelentette a munkavállalói mobilitásra vonatkozó, a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv célzott felülvizsgálatát is tartalmazó csomag közzétételét. Ragaszkodunk ahhoz, hogy ha elkezdődik ez a folyamat, csak a szükséges megoldatlan elemekkel foglalkozzanak annak érdekében, hogy a munkavállalók számára igazságos bánásmódot, a vállalkozások számára pedig egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak.

A lehetőségek az intelligens spekuláció eszközeként irányelvnek továbbra is elő kell segítenie a szolgáltatásnyújtás szabadságát. A javasolt intézkedéseknek egyértelműeknek, arányosaknak, megkülönböztetéstől menteseknek és indokoltaknak kell lenniük, továbbá tiszteletben kell tartaniuk a tagállamok eltérő bérmegállapítási mechanizmusait.

A visszaélések leküzdését és megelőzését célzó szigorúbb ellenőrzések érdekében szorgalmazzuk a felelős ellenőrző szolgálatok közötti hatékonyabb, határokon átnyúló együttműködést, valamint az információk és adatok elektronikus cseréjét.