Milyen időopciókkal élnek


Az óvintézkedések figyelmen kívül hagyása testi sérüléshez, halálhoz vagy a készülékek károsodásához vezethet. Vállalatunk semminemű felelősséget vagy törvényi kötelezettséget nem vállal abban az esetben, ha a kézikönyvben foglalt biztonsági óvintézkedések be nem tartása következtében testi sérülés, halál vagy a készülékek károsodása következik be. Ezek a figyelmeztetések ismertetik a veszély elkerülésének módját is. A kézikönyvben használt biztonsági figyelmeztető jelzések az alábbiak: Jelzések Név Utasítás Rövidítés Veszély Veszély A vonatkozó előírások be nem tartása súlyos testi sérülést vagy akár halált okozhat Figyelmeztetés Figyelmeztetés A vonatkozó előírások be nem tartása a készülékek károsodásához vezethet Ne tegye A vonatkozó előírások be nem tartása a Elektrosztatikus nyomtatott áramköri lap károsodásához kisülés vezethet Forró oldalfelületek Megjegyzés Forró oldalfelületek Megjegyzés A készülék oldalfelületei felforrósodhatnak.

Ne érintse milyen időopciókkal élnek A vonatkozó előírások be nem tartása testi sérülésekhez vezethet Megjegyzés 4 5 1. Ne hajtson végre huzalozást, ellenőrzést vagy bármely alkatrész cseréjét mindaddig, amíg a készülék áram alatt van. Mielőtt a készüléken huzalozást vagy ellenőrzést hajtana végre győződjön meg arról, hogy az elektromos tápellátást lecsatlakoztatták, valamint várja meg, amíg az inverteren megjelölt idő letelik vagy a DC busz feszültsége 36 V alá csökken.

Az alábbi táblázat tartalmazza az előírt várakozási időt: Invertermodul Minimális várakozási idő Egyfázisú V 0. A fűtőtest alapzata üzem közben felforrósodhat.

A sérülések milyen időopciókkal élnek érdekében ne érintse meg! Az inverter elektromos alkatrészei és belső elemei elektrosztatikusak. Tegye meg a megfelelő intézkedéseket az üzem közbeni elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében Leszállítás és beszerelés Kérjük, tűzálló anyagra állítsa milyen időopciókkal élnek és tartsa távol a gyúlékony anyagoktól az invertert.

A fékrendszer opcionális alkatrészeit fékellenállások és visszacsatolási egységek a kapcsolási rajz szerint csatlakoztassa. Ne üzemeltessen semmilyen egységet az inverteren, milyen időopciókkal élnek azon sérülés nyomai vagy hiányzó alkatrészek figyelhetők meg.

Csendes, őszi idő

Ne érintse meg az invertert nedves tárgyakkal vagy testekkel, ellenkező esetben elektromos áramütés következhet be. Megjegyzés: A mozgatáshoz és beszereléshez megfelelő szerszámokat válasszon az inverter biztonságos és rendeltetésszerű üzemelése, illetve a testi sérülés vagy halál elkerülése érdekében.

A testi épség megóvása érdekében a berendezést felállító személynek mechanikai óvintézkedéseket kell tennie, például munkavédelmi cipőt és kezeslábast kell viselnie. Kerülje a fizikai ütést vagy vibrációt a berendezés milyen időopciókkal élnek és beszerelése során. Ne mozgassa az invertert a fedelénél fogva.

A fedél ugyanis leválhat. A berendezés gyermekektől és egyéb nyilvános helyektől távol szerelje be.

Az inverter nem felel meg a Milyen időopciókkal élnek szabványban meghatározott kisfeszültségvédelemre vonatkozó előírásoknak, ha a beszerelés helye méter tengerszint feletti magasságon van.

Az inverter üzemelése közben a kóboráram 3,5 ma fölé emelkedhet. Szakszerűen biztosítson földelést, és gondoskodjon arról, hogy a földelő ellenállás 10Ω alatt legyen. A PE földelő konduktor vezetőképessége megegyezik a fáziskonduktoréval azonos keresztmetszeti területtel. Kérjük, a bemeneti tápvezetékeket és motorvezetékeket szakszerűen csatlakoztassa, ellenkező esetben az inverter károsodása következhet be.

Az inverter üzemelése közben nagyfeszültség van jelen a berendezés belsejében. A gombsor beállításán kívül ne hajtson végre semmilyen műveletet. Ha P Ne kerüljön közel az inverterhez vagy a motorhoz. Az inverter nem használható vészleállító eszközként.

Az inverter nem használható a motor hirtelen lefékezéséhez. Mechanikai fékezőeszközt kell biztosítani. Megjegyzés: Ne kapcsolja be vagy ki túl gyakran az inverter bemeneti tápellátását. Hosszabb ideig tárolt inverterek esetén végezzen ellenőrizze és állítsa be a kapacitív ellenállást, majd használat előtt próbálja meg újból működésbe hozni lásd: Karbantartás és Hardverhiba diagnosztizálása. Üzemeltetés előtt fedje le az első táblát, ellenkező esetben elektromos áramütés következhet be Alkatrészek karbantartása és hogyan lehet pénzt keresni időpazarlás nélkül Az inverter karbantartását, ellenőrzését és alkatrészeinek cseréjét csak szakképzett villanyműszerészek hajthatják végre.

milyen időopciókkal élnek

Csatlakoztassa le az inverterre kapcsolt valamennyi tápellátást a kivezetés huzalozása előtt. A lecsatlakoztatást követően várjon legalább az inverteren megjelölt ideig. Karbantartás és alkatrészcsere során gondoskodjon arról, hogy csavarok, vezetékek vagy más vezetőképes anyagok ne eshessenek az inverter belsejébe. Megjegyzés: Kérjük, a csavarok meghúzásához megfelelő nyomatékot alkalmazzon. Karbantartás és alkatrészcsere során az invertert, alkatrészeit és összetevőit tartsa távol a gyúlékony anyagoktól.

Ne hajtson végre szigetelési vagy nyomásellenőrzést az inverteren, és ne kísérelje meg lemérni az inverter milyen időopciókkal élnek megaméter használatával Selejtezés utáni teendők Az inverter nehézfémeket tartalmaz. Ipari szennyezőanyagként kezelje. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések vagy párásodás a csomagoláson. Ellenőrizze a csomagolás külsején található típusmegjelölést tartalmazó címkén lévő információkat, 6 7 hogy meggyőződhessen arról, hogy a meghajtás megfelelő típusú.

Ellenőrizze, hogy nem tapasztalhatók-e víz nyomai a csomagoláson, illetve az inverter nem milyen időopciókkal élnek vagy jutott-e víz a berendezésbe. Ellenőrizze a csomagolás külsején található milyen időopciókkal élnek tartalmazó címkén lévő információkat, hogy meggyőződhessen arról, hogy a típustábla megfelelő típust mutat-e.

Ellenőrizze, hogy a berendezés belsejében lévő kiegészítők beleértve a használati útmutatót és a kezelőgombsort hiánytalanul megvannak-e. Ellenőrizze a terhelés típusát, és győződjön meg arról, hogy üzem közben az inverteren nem jelentkezik-e túlterhelés, illetve ellenőrizze, hogy a meghajtás nem teszi-e szükségessé a teljesítményfok módosítását.

Ki követelheti adócsökkentését az Orosz Föderációban

Ellenőrizze, hogy a tényleges motoráram kisebb-e az inverter névleges áramánál. Ellenőrizze, hogy a terhelés vezérlési pontossága megegyezik-e az inverterével.

Ellenőrizze, hogy a beérkező tápfeszültség megegyezik-e az inverter névleges feszültségével Környezet Ellenőrizze az alábbiakat a tényleges beszerelést és használatot megelőzően: 1. Ellenőrizze, hogy az inverter környezeti hőmérséklete 40 alatt van-e.

MSI10 Inverter MasterDrive

Ezenfelül, az inverter nem üzemeltethető, ha a környezeti hőmérséklet 50 felett van. Megjegyzés: szekrénybe szerelt inverter esetén a környezeti hőmérséklet a szekrényben lévő levegő hőmérsékletét jelenti.

milyen időopciókkal élnek

Ellenőrizze, hogy a tényleges használatban lévő inverter környezeti hőmérséklete felett van-e. Amennyiben nem, akkor biztosítson fűtőberendezést.

Milyen gyógyszerek vannak a listán

Ellenőrizze, hogy a tényleges üzemeltetési helyszín tengerszint feletti magassága m alatt van-e. Amennyiben nem ez a helyzet, akkor biztosítson további védelmet az inverterek számára. Ellenőrizze, hogy a tényleges üzemeltetés helye ne legyen kitéve milyen időopciókkal élnek napsugárzásnak, és idegen tárgyak ne kerülhessenek az inverterbe. Ellenőrizze, hogy nincs vezetőképes por, vagy gyúlékony gáz a tényleges üzemeltetési helyen.

Ellenőrizze, hogy a kimeneti és bemeneti vezetékek terhelési tartománya egyezik a tényleges terhelési szükséglettel.

Ellenőrizze, hogy az inverter kiegészítői megfelelően és szakszerűen telepítve legyenek. A telepítési vezetékeknek meg kell felelniük minden alkatrész követelményének beleértve a reaktort, bemeneti szűrőket, kimeneti szűrőket, DC reaktort és a fékellenállásokat.

Ellenőrizze, hogy az inverter nem gyúlékony anyagokra lett telepítve, és a hőtermelő kiegészítők reaktorok és fékellenállások közelében nincs gyúlékony anyag. Ellenőrizze, hogy az összes vezérlő vezeték és tápvezeték különállóan fut, és az elvezetés megfelel az EMC követelménynek. Ellenőrizze, hogy a földelési rendszerek szakszerűen földelve vannak, az inverter követelményeinek megfelelően.

Ellenőrizze, hogy a felhasználói kézikönyvben meghatározottak szerinti szabad terület elegendő-e. Ellenőrizze, hogy a telepítés alkalmazkodik a felhasználói kézikönyv utasításaihoz.

A meghajtást függőleges pozícióban kell telepíteni.

milyen időopciókkal élnek

Ellenőrizze, hogy a külső csatlakozóvég szorosan rögzítve legyen, és a forgatónyomaték megfelelő legyen. Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e csavarok, vezetékek, vagy egyéb vezetőképes tárgyak az inverterben.

Ha igen, vegye ki őket Alapvető üzembe helyezés Az alábbiak szerint fejezze be az alapvető üzembe helyezést, mielőtt ténylegesen használná: 1.

milyen időopciókkal élnek

Automatikus beállítás. Ha lehetséges, csatolja le a motorterhelésről, hogy elindíthassa a dinamikus automatikus beállítást. Vagy ha nem lehetséges, statikus automatikus beállítás is rendelkezésére áll. Léptetve helyezze üzembe a készüléket, és ellenőrizze, hogy a forgási irány megfelelő-e. Ha nem megfelelő, változtassa meg a forgási irányt a motor huzalozása által. Állítson be minden vezérlő paramétert, majd üzemeltesse.