Rally opció hivatalos honlapja. KÉRDÉSEK – Budapest-Bamako


Vételár, fizetési és szállításifeltételek A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.

A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Rally opció hivatalos honlapja nem vállal felelősséget.

rally opció hivatalos honlapja

A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli afelelősség. A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát istörölheti.

A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincslehetőség.

A Szolgáltató a vásárlásról e-mailben megküldi a számla nézőképét pdf formátumban a Vásárlónak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jegytípusonként adminisztrációs díjat számoljon fel. Amennyiben a rendezvény a Rally opció rally opció hivatalos honlapja honlapja pandémia miatt érvénybe lépő jogszabályi korlátozások miatt nem kerülhet megrendezésre, a Szolgáltató 3 opciót kínál fel a Vásárlónak.

A Vásárló köteles a Szolgáltató által megadott módon, legkésőbb 30 nappal a rendezvény törlése után nyilatkozni, hogy az alábbi lehetőségek közül melyiket választja: pénzvisszafizetés 60 napon belül - ebben az esetben az adott jegy adminisztrációs díja nem jár vissza; jegyek átrakása a es rendezvényre; Szolgáltató cég támogatása a már befizetett összeggel.

2019-es rali-világbajnokság

Jegytípusok A megvásárolható jegyek típusait és ehhez tartozó leírásokat a Jegyek menüpontban találhatják meg. Kormányrendelet Ebben  az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni a program elmaradása eseténekkivételével. A Szolgáltató Szolgáltatásánakkorlátai A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat.

A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja rally opció hivatalos honlapja Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamenteslesz. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel.

rally opció hivatalos honlapja

A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyankárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik. A Rendezvényre vonatkozószabályok A Belépőjegy szabadon átruházható — kivéve, ha az adott Rendezvény szervezője ettől eltérően rendelkezik.

Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt.

Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincslehetőség. A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen.

Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy rally opció hivatalos honlapja a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyenkártérítési igénnyel nem léphet fel rally opció hivatalos honlapja Szolgáltatóvalszemben.

Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre gyermekjegy, hétvégi jegy, VIP jegy stb. A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja.

  • További jövedelemforrás-ötletek
  • es rali-világbajnokság – Wikipédia
  • Mauritániában, Szenegálban és Gambiában elég vacak állapotban vannak a térképen kijelölt utak is.
  • Opciók kereskedése szintek szerint
  • Ez áll a nagy tőzsdei rally hátterében: YOLO effektus és Gamma kiszorítás - follione.hu

A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja.

Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nemjogosult.

Bizonyos esetekben a Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanakfel. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja.

Bár a RendezvényszervezőmindentőleelvárhatótmegteszaRendezvénybiztonságos       lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

rally opció hivatalos honlapja

A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé semmilyenigényt. A Látogató elfogadja, hogy a Rendezvényen készült képeket, videókat, hanganyagokat a Szolgáltató a későbbiekben marketing célú kampány során felhasználhatja. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja.

A Toyota mellett a Prodrive is opció Loeb számára

Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nemkötelezhető. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét aRendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős.

rally opció hivatalos honlapja

A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a visszaváltást trendvonalat építeni köteles teljes értéken visszaváltani - sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére.

Általános felhasználási feltételek

A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincsmód. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének rally opció hivatalos honlapja tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtébenelőállt.

Állatokat, drónokat, vagy a közbiztonságot veszélyeztető eszközöket a rendezvény teljes területére tilosbevinni.