Valódi lehetőségek a pénzügyi döntéshozatali rendszerben


Tartalomjegyzék

Eredete[ szerkesztés valódi lehetőségek a pénzügyi döntéshozatali rendszerben A Bretton Woods-i rendszer politikai alapját több kulcsfontosságú föltétel egybeesése képezte: a Nagy gazdasági világválság közös tapasztalatai, a hatalom összpontosulása néhány állam kezében, és egy domináns nagyhatalom jelenléte, amely hajlandó és képes elvállalni a vezető szerepet mik a jó bináris opciók világ pénzügyi rendszerében.

A nagy gazdasági világválság[ szerkesztés ] A legerősebb nemzetek közötti nagymértékű egyetértés a nemzetközi gazdaság céljait és módszereit illetően igencsak megkönnyítette a döntéshozatalt a Bretton Woods-i konferencián.

A kereskedők legnagyobb ellenségei - Forex Klub

Az egyezmény alapja a kapitalizmusba vetett hit volt. A fejlett országok különböztek a tekintetben, hogy a kapitalizmus milyen formáját tartják saját nemzetük számára követendő útnak például Franciaország előtérbe helyezte az állami beavatkozást és a gazdasági tervezést, míg az USA amellett tett hitet, hogy az állam a lehető legkevésbé avatkozzon be a gazdaság ügyeibe.

Ennek ellenére mindannyian hitet tettek a piac és a magántulajdon mellett.

valódi lehetőségek a pénzügyi döntéshozatali rendszerben

Ekképp inkább a hasonlóságok, semmint a különbségek feltűnőek. A részt vevő felek egyetértettek abban, hogy a háború alatti pénzügyi zűrzavar számos tanulsággal szolgál.

valódi lehetőségek a pénzügyi döntéshozatali rendszerben

A gazdasági világválság tapasztalatai amikor a valutakereskedelem korlátozásai és a kereskedelem útjába állított akadályok gazdasági katasztrófához vezettek még élénken éltek a döntéshozók emlékezetében. A tervezők el akartak kerülni egy hasonló összeomlást, mint amilyen as években bekövetkezett, amikor a valutaátváltások korlátozása a nemzetközi pénzügyi rendszer összeomlását eredményezte.

E változások egy évekig elhúzódó szervezeti és működési átalakítás kompromisszumos eredményeit tükrözték. A es lisszaboni végállomás az Európai Unió első tizenöt évét végigkísérő és ismétlődő szerződésmódosítások sorába illeszkedett, egy küzdelmes folyamat záróaktusát jelképezve. Az uniós tagállamok kormányainak egybehangzó véleménye szerint most már az EU nagyarányú és körülményes átszabására hosszú ideig nem lesz szükség. A Rómában októberében aláírt Alkotmányszerződés kötelező tagállami szintű megerősítése azonban elbukott a két alapító országban Franciaország és Hollandia is kinyilvánított népakarat eredménye miatt.

Az "inkább a szomszédod legyen koldus" címszó alatt zajló politikák — például a valutaleértékelés használata az exportcikkek versenyképessé tételére, hogy ezáltal billentsék helyre a deficites fizetési mérleget — a nemzeti deflációs spirál erősödéséhez vezettek, ami a nemzeti bevétel csökkenéséhez, tömeges munkanélküliséghez, a kereslet és a világkereskedelem volumenének csökkenéséhez vezetett. A kereskedelem a harmincas években többnyire a "valutablokkok" currency blocks területére korlátozódtak, ahol egy országcsoport egyenértékű valutát használt.

valódi lehetőségek a pénzügyi döntéshozatali rendszerben

Ezek az akadályok csökkentették a nemzetközi tőkeáramlást és a külföldi befektetési lehetőségeket. S noha az alkalmazott stratégiák rövid távon növelték az állami bevételeket, jelentősen rontotta a kilátásokat közép- és hosszú távon.

valódi lehetőségek a pénzügyi döntéshozatali rendszerben

Az amerikai hegemónia növekedése[ szerkesztés ] A nemzetközi gazdasági rendszer vezetése a domináns hatalomra, az Amerikai Egyesült Államokra hárult. A hatalom összpontosultsága megkönnyítette a döntéshozatalt, mivel korlátozta azon államok számát, akik beleszólhattak a dolgok menetébe. A második világháborúból az USA került ki a legerősebb gazdasági és katonai hatalomként.

valódi lehetőségek a pénzügyi döntéshozatali rendszerben

Az ipari növekedés és a tőkefölhalmozás fölgyorsult az országban. Az USA-t elkerülték a háborús pusztítások, míg a háború alatt jelentős gyáripart épített ki, és a fegyvereladásokból és a háborúzó országoknak nyújtott kölcsönökből jelentős bevételekre tett szert. Jól mutatja a fejlettségi szintet, hogy Amerika -ös ipari termelésének mértéke kétszerese volt a háború előtti időszak — évi adatának. Ezzel szemben ott hevert Európa és Ázsia gazdasági és katonai értelemben is romokban.

valódi lehetőségek a pénzügyi döntéshozatali rendszerben

A konferencia összehívásakor az USA fölénye vitathatatlan volt. Tőle származott a legtöbb tőke befektetés valódi lehetőségek a pénzügyi döntéshozatali rendszerben, ipari termelés és export. Képes volt többek közt hajók, repülőgépek, járművek, fegyverek, mindenféle gépezetek és vegyszerek tömeges gyártására.