Érték egy trend vonaldiagramon. Rendelkezésre álló diagramtípusok


A mostani dax opció — talán azért, mert brutális a gazdaság fékeződése — gyorsak és radikálisak voltak.

Rendelkezésre álló diagramtípusok

Pár hét lefogása alatt születtek döntések kétszer-háromszor nagyobb csomagokról, mint ben, amikor több negyedéven keresztül, csak vonakodva jutottak döntésre a politikusok. A gyorsabb és jelentősebb beavatkozás mögött az is meghúzódhat, hogy elég nagyot változott a gazdaságpolitikai filozófia az elmúlt tíz év érték egy trend vonaldiagramon.

A es összeomlást követő válságkezelés a Reinhart-Rogoff tanulmány premisszájára épült, miszerint létezik egy konkrét GDP-arányos adósságszint, amelyet meghaladva érezhetően csökken majd a jövőbeli gazdasági növekedés üteme. Az országok sok esetben erre a tanulmányra hivatkozva váltottak gyorsan irányt a es költségvetési élénkítéseket követően, és kezdtek megszorításokba, azzal a céllal, hogy a felfutó államadósságrátákat visszatornásszák.

A Reinhart-Rogoff tanulmányról később aztán kiderült, hogy a fő következtetésével  problémák vannak, és a való élet is azt mutatta, hogy a kemény érték egy trend vonaldiagramon megszorításokat alkalmazó országok esetében keserves évek következtek nem sok eredménnyel. A döntéshozók mostani hozzáállása jól mutatja, hogy az adósság megítélése nagyot változott tíz év alatt. Érték egy trend vonaldiagramon és Rogoff maguk is teljesen indokoltnak tartják a mostani költekezést.

A  közgazdaságtani elmélet tehát másképp viszonyul a kérdéshez, és érthető módon egyik politikai oldal sem szívesen vállalná fel a vírushelyzet miatti gazdasági visszaesésből adódó százalékos munkanélküliséghez köthető társadalmi problémákat.

Trend- és mozgóátlag-vonal felvétele diagramban

Várhatóan tehát az adósságállomány — elsősorban az államok gazdaságot élénkítő költekezései miatt — jelentősen megugrik majd a világban az elkövetkező években. Ilyen mértékű, hirtelen GDP-arányos adósságnövekedésre békeidőkben nem szokott sor kerülni, háborús költekezések alkalmával láthattunk hasonlót a történelemben.

Ez az adósság függetlenül attól, hogy V- vagy a lassabb U-alakú pályát leíró kilábalásra számítunk, velünk fog maradni és önmagában is jelentős hatása lesz a növekedésre, hiszen nagyobb adósság mellett mindig kisebb a mozgástér a költésre. Ilyen magas adósság mellett ugyanakkor a kamatszintek is várhatóan alacsonyak maradnak a világban, hisz magasabb ráták mellett egyszerűen finanszírozhatatlanná válna a tartozás. Nagy valószínűséggel tovább tart az elmúlt éveket jellemző alacsony kamatok, alacsony gazdasági növekedés által fémjelzett tartós stagnálás secular stagnation időszaka.

Pénzügyi függvények, célértékkeresés

Az adósságállományok általában akkor kerülnek reflektorfénybe, amikor hirtelen megugrás tapasztalható, azonban látni kell, hogy az egyre nagyobb eladósodás egy több évtizede zajló folyamat. Az adósságállományok megítélése kapcsán fontos látni, hogy az adóssághoz mindig tartozik egy megtakarító is, hisz az adósnak a megtakarító ad kölcsön, ez egy egyszerű számiteli azonosság.

Vonaldiagram – idősorok ábrázolására

Míg az adósság megítélése általában negatív, a megtakarításokról az emberek általában pozitívan gondolkoznak, de látni kell, hogy egyik sem létezik a másik nélkül, ami valakinek az adóssága, az másvalakinek pont a megtakarítása. Ehhez az összefüggéshez kapcsolódik az alábbi ábra, ahol azt láthatjuk, hogy az USA-ban az államadósság, illetve a háztartások eladósodása a as évektől együtt jár érték egy trend vonaldiagramon leggazdagabbak vagyonának növekedésével.

Miről is van szó konkrétan?

érték egy trend vonaldiagramon

A vagyonosok kezében koncentrálódó megtakarítás ugyanakkor nem járt együtt a beruházási aktivitás növekedésével. Mivel nem nőtt a beruházási ütem és  a gazdagabbak jövedelmük kisebb részét költik fogyasztásra egy átlagemberhez képest, az összkereslet a gazdaságban csak úgy tudott növekedni eltekintve a külföldiek vásárlásátólhogy az állam, illetve a nagyrészt stagnáló reál jövedelemmel bíró átlag háztartás egyre jobban eladósodott.

Excel vonaldiagram létrehozása egyszerűen

Ez az összefüggés az adósság és az egyenlőtlenség kapcsolata nem csak az USA-ra igaz, hanem mint az első ábrán láthattuk, általában véve a fejlett országokra jellemző trend. Feltehetjük magunkban az izgalmas kérdést, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Az állam és a lakosság nagyobb része kezdte folyamatosan növelni az adósságát, és szerencsére volt egy egyre vagyonosabb réteg, ami ezt a megtakarításaival megfinanszírozta?

Vagy esetleg fordítva történt a dolog, és az egyre vagyonosabb réteg duzzadó megtakarásai saving glut miatt kieső keresletet az állam és a háztartások növekvő érték egy trend vonaldiagramon tudta csak pótolni? A két olvasat között nehéz igazságot tenni, az viszont biztos, hogy a gazdasági növekedés ütemének fenntartása csak egyre nagyobb hitelfelvétellel ment. A történelem során a nagyobb államadósság-állományok leépülésére többféle példát láthattunk.

Hogyan lehet létrehozni az Excel 2016 adattrendek vonaldiagramját?

Az adósság per GDP arány alapvetően háromféle módon csökkenhet. Szerencsés esetben a gazdasági növekedés felpörgésével, a nevező megugrásával mérséklődik a hányados. Fájdalmasabb módszer a költségvetési megszorításokkal, adóemelésekkel visszaszorítani az adósságot, a utáni próbálkozások az eurózónában ennek a módszernek a nehézségeit mutatták szemléletesen. Az adósságarány csökkentése történhet az adósságállomány leírásával, vagyis nemfizetéssel, azaz csőddel is.

Ez az utóbbi módszer talán társadalmilag a legelfogadhatóbb, hisz a magasabb infláció gyakran jár együtt a gyorsabb gazdasági érték egy trend vonaldiagramon, és a gyorsabb pénzromlási ütem sem kell, hogy feltétlenül hiperinflációt jelentsen.

Ezt a pár évtizedet kifejezetten gyors gazdasági növekedés, alacsony munkanélküliség, a maihoz képest kicsivel magasabb infláció, és jóval mérsékeltebb vagyoni egyenlőtlenségek  jellemezték.

érték egy trend vonaldiagramon

Az utóbbi kapcsán érdekes kérdés, hogy a mai világot jellemző kirívó vagyoni egyenlőtlenségek mennyiben segíthetnek kitörni a folyamatosan növekvő adósság problematikájából? Segíthet -e a jövedelmek egyenlőbb elosztása a tartósabb, fenntarthatóbb, nem adósságból finanszírozott kereslet megteremtésében?

érték egy trend vonaldiagramon

A történelem során azt láthattuk, hogy a nagy járványokat követően általában jelentősen csökkentek a jövedelmi egyenlőtlenségek, ugyanis a nagy emberáldozatok miatt bérszínvonal emelkedés volt tapasztalható a munkaerőszűkösség miatt. A COVID kapcsán a helyzet más, szerencsére sokkal kevesebb az áldozat, és elsősorban már nem dolgozó nyugdíjasokról van szó, így a érték egy trend vonaldiagramon hatás nem jelentős.

A mostani válságnál egyelőre azt látjuk, hogy az egyenlőtlenségek inkább fokozódnak, a munkanélküliségi érték egy trend vonaldiagramon azt mutatják, hogy a képzetlenebb szegényebb rétegek nagyobb arányban veszítik el a munkájukat. Az eladósodottság szempontjából valószínűleg ez nem jó hír.